R E G U L A M I N

1. Postanowienia ogólne

Wyłącznym dystrybutorem marki Bella Collant oraz administratorem sklepu znajdującego się pod adresem http://bella-collant.pl jest Justyna Dziedzic-Wińska, działająca pod firmą Arcus Medical z siedzibą w Bąkowie, przy ul. Jaśminowej 7/4, (83-050 Kolbudy), NIP: 583 26 45 796.

Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna – sprzedaży zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

2. Składanie zamówienia

2.1. Wszystkie ceny podane w serwisie Bella Collant są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.

2.2. Klienci mogą składać zamówienia poprzez witrynę internetową www.bella-collant.pl, telefonicznie pod numerem: +48 534 998 802, pocztą elektroniczną na adres info@bella-collant.pl lub pocztę tradycyjną.

2.3. Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt opakowania i dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

2.4. Zawartość witryny internetowej serwisu Bella Collant nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

2.5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia mowy kupna – sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.6. Zespół serwisu Bella Collant dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. Realizacja zamówienia

3.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

3.2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).

3.3. W uzasadnionych przypadkach serwis Bella Collant zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia i ograniczenia sposobu płatności.

3.4. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu przygotowania towaru oraz czasu potrzebnego do nadania przesyłki. Jest on zależny od aktualnego stanu magazynowego i wynosi do 14 dni roboczych. Dostawa przesyłki trafia do adresata w czasie określonym na stronie „Płatności i wysyłka”. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

3.5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

3.6. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

3.7. Dowód zakupu w postaci faktury VAT jest dołączany do przesyłki, wysyłany e-mailem lub pocztą.

3.8. Za zakupy w serwisie Bella Collant można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku podawany jest po złożeniu zamówienia (jeśli wybierzecie Państwo opcję płatności „Przelew”) oraz w zakładce Kontakt sklepu. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy.

b) przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. Towar wysyłamy niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez personel sklepu.

c) za pomocą serwisu płatniczego Przelewy24 (www.przelewy24.pl). Umożliwia on natychmiastowy transfer należnej kwoty zamówienia bezpośrednio z Państwa konta bankowego. Serwis Przelewy24 obsługuje większość polskich banków, w tym także udostępnia płatności kartą debetową lub kredytową.

4. Gwarancja i rękojmia

4.1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

4.2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną rękojmią sprzedawcy na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

4.3. Przed wysłaniem reklamowanego towaru prosimy o kontakt ze sprzedającym. Ustalimy adres serwisu do zwrotu.

4.4. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Prosimy nie wysyłać przesyłek za pobraniem – sprzedający i serwis nie będą takich przesyłek odbierać.

4.5. Gwarancja i rękojmia nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

4.6. Rozpatrzenie reklamacji i rękojmi następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

4.7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji i rękojmi lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty transportu pokrywa kupujący.

5. Zwrot towaru przez konsumenta

5.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, wg art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

5.2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@bella-collant.pl lub załączając do przesyłki wypełniony Formularz Zwrotu Towaru.

5.3. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.), a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

5.4. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Prosimy nie wysyłać przesyłek za pobraniem – sprzedający nie będzie takich przesyłek odbierać.

5.5. Przesyłkę zwrotną należy nadać na adres: BELLA COLLANT Justyna Dziedzic-Wińska, Bąkowo, ul. Jaśminowa 7/4, 83-050 Kolbudy z dopiskiem „ZWROT”.

5.6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres.

5.7. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

5.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

i) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

j) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

k) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

l) zawartej w drodze aukcji publicznej;

m) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

n) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.9. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu Bella Collant są przetwarzane przez firmę Arcus Medical Justyna Dziedzic-Wińska, Bąkowo, ul. Jaśminowa 7/4, 83-050 Kolbudy.

6.2. Składając zamówienie, klient dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te mogą być przetwarzane i/lub wykorzystywane w celach działań marketingowych prowadzonych na rzecz firmy Arcus Medical Justyna Dziedzic-Wińska.

6.2. Klient składając zamówienie zgadza się na otrzymywanie wiadomości informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych – jego dane będą wykorzystywane w celu wysyłania najnowszych informacji o produktach serwisu Bella Collant.

6.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisu Bella Collant są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6.4. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych w myśl Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej serwisu.

7. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między serwisem Bella Collant a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Bella Collant to...